Meerwaarde van deze training

Wat maakt deze training uniek?

Welzijnsexpert Joost Vanhove leert je in deze 7-daagse opleiding (6 trainingsdagen plus één afsluitende certificatiedag) hoe je snel een totaalbeeld krijgt op de bewustzijnsevolutie van elk type van cliënt of ploeg. De tijd tussen de trainingsdagen is belangrijk voor de integratie van het geleerde. In die tussentijd krijg je opdrachten mee om je de vaardigheden, die aan bod komen tijdens de lessen, helemaal eigen te maken.

Het doel van de opleiding is dat je als leidinggevende of als begeleider na enkele minuten gesprek of observatie in staat bent om te detecteren door welke levenshouding de persoon of groep waar je mee werkt richting geluk (zijnde de combinatie van efficiëntie, voldoening en zingeving) of richting ongeluk aan het gaan zijn. Het wordt jouw tweede natuur om daar direct op in te spelen. Impliciet, door jouw vraagstelling en suggesties, of expliciet, door gerichte oefeningen en interventies, kan je jouw doelpubliek in elke situatie tonen wat ze precies kunnen veranderen, in hun manier van denken, voelen en handelen, om voluit gelukkig en effectief te zijn en om voldoening en zingeving te ervaren in datgene wat ze doen.