Zelfontplooiing vanuit een holistische visie
Vorming van inspirerende leiders en coaches
Individuele begeleidingen

GEA Training en Consulting is een bij de Vlaamse Gemeenschap geregistreerd vormingscentrum voor trainingen en individuele begeleiding in zelfontplooiing en coaching. Inspirerend leiden en begeleiden, communicatie en intuïtieve ontwikkeling behoren tot de kerndomeinen van GEA Training en Consulting. Hierin speelt GEA al sinds 1990 een belangrijke rol in Vlaanderen.
De medewerkers van GEA zijn hoog gekwalificeerd dankzij hun academische vorming, hun langdurige ervaring in het diepgaand begeleiden van groepen en individuen en dankzij hun holistische visie op de samenhang tussen lichaam en geest.

De GEA coaching opleiding heeft een grote verandering in mijn leven teweeggebracht. Ik voel me evenwichtiger en sta sterker in mijn schoenen. Joost Vanhove is een heel bekwame docent, hij praat en handelt met veel kennis van zaken.
— Aurélie Huygens, Juriste en bemiddelaar

Onze jarenlange expertise weerspiegelt zich in 3 trainingstrajecten, de door ons ontwikkelde specialiteiten:

Ben je klaar voor een nieuwe start? Of om je persoonlijkheid verder te ontwikkelen? Wil je als begeleider, als trainer of als leidinggevende een voelbare meerwaarde bieden voor je cliënten, leerlingen, personeel of medewerkers? Dan vind je vast je gading bij onze individuele begeleiding of in één van onze jaatrajecten, kortlopende opleidingen of trainingen voor professionelen.

Innerlijke groei en een gelukkiger leven, dat is wat de GEA begeleidingen me gebracht hebben!
— Christel Janssens, baliemedewerkster

Al onze activiteiten:

De GEA opleiding, die ik als heel bezield ervaren heb, is ongetwijfeld een van de beste investeringen die ik gedaan heb. Ik kan ze integraal aanwenden in mijn werksituatie. Warm aan te bevelen!
— Iris Mervillie, Consultant
De vele boeiende processen die ik geleerd heb in de jaartraining van GEA Training en Consulting hebben me nog meer inzicht gegeven in mijn verhouding tussen leerlingen en leerkrachten en in mijn relaties in het algemeen. De training wordt gegeven door een integere lesgever die de inhoud zeer goed beheerst en waar er ruimte is voor dialoog, veiligheid en begrip. Voor iedereen die het pad van zelfontplooiing wil bewandelen en op een degelijke manier anderen wil leren begeleiden beveel ik deze opleiding heel erg gaan.
— Jan Fret, leerkrachtenbegeleider ondersteuningsnetwerk regio Mechelen