Jouw doelgroep

Wat is jouw doelgroep?

In de praktijk werken veel cursisten die tot nu toe de 7-daagse opleiding gevolgd hebben zowel met teams als met één-op-één begeleidingen. Uit onze ervaring van de voorbije 4 jaar zijn zowel de cursisten als de trainer (Joost Vanhove) tot dezelfde conculsie gekomen: dat het essentieel is om eerst de principes en processen van het PAVA-bewustzijnsmodel helemaal voor jezelf geïntegreerd te hebben en vlot te kunnen toepassen in één-op-één situaties.
Aangezien het voortraject en de ervaring van trainers en teamcoaches, die het PAVA-model vooral met groepen willen toepassen, heel verschillend is, hebben we dit tot nu toe ondervangen door, waar nodig, voor hen één extra trainingsdag aan te bieden, eventueel aangevuld met een kort individueel traject, waarin alle PAVA-vaardigheden expliciet toegepast worden met een team.
In de loop van de 7-daagse training wordt regelmatig verwezen naar het werken met groepen. Je krijgt tijdens de training opdrachten die je naar keuze met een groep/organisatie of met een individu doet. Tussen de trainingsdagen door doe je ook live-opdrachten, waarbij je de keuze hebt om met individuen of met groepen te werken.