Gecertificeerde PAVA-training voor professionelen

Gecertificeerde PAVA-training voor professionelen

Deze 8-daagse opleiding is een compacte, kwaliteitsvolle postmasteropleiding waarin alle vaardigheden en processen aangeleerd worden die nodig zijn om op een professionele manier individuen en groepen te kunnen begeleiden met het PAVA-bewustzijnsmodel.

Op basis van heel diverse methoden van bewustzijnsgroei zijn in het PAVA-bewustzijnsmodel die factoren in kaart gebracht die het meest iemands graad van efficiëntie, geluk en zingeving bepalen. Ook de onderlinge connectie tussen die factoren is in dit model op een overzichtelijke en herkenbare manier samen gebracht.

Een onmisbare tool voor elke professional !
— Magaly Desmet, trainer en (team)coach

De grootste uitdaging voor elke leidinggevende en voor elke hulpverlener

Het is vandaag haast onmogelijk om als professioneel hulpverlener of leidinggevende op de hoogte te zijn van alle aspecten van het begeleiden en aansturen van anderen. Je wordt snel meegezogen in de hardnekkige probleemgedachten van je cliënten of team en je zoekt hopeloos - net zoals je radeloze cliënten en teams - naar de rode draad in hun verhalen en vragen.

Het gevolg is dat je eraan twijfelt of je voldoende expertise hebt over alle thema’s die kunnen meespelen bij je cliënt. Je bent bang om iets essentieels over het hoofd te zien of erger nog, om het totaalbeeld uit het oog te verliezen.

Op den duur geloof je dat je als professionele begeleider of leidinggevende alle aspecten van persoonlijke ontwikkeling, elke coachingspecialiteit en elk team-coaching model onder de knie moet krijgen: het werken rond verslavingen, stress, burn-out, perfectiedrang, pestgedrag, manipulatie, delegeren, veerkracht, assertiviteit, zelfzorg,...om er maar enkele te noemen.

Terug naar de essentie

Achter elk van de ‘specialiteiten’ binnen het veld van persoonlijke groei zit dezelfde onderstroom. Deze onderstroom wordt bepaald door de 4 basis-levenshoudingen: Perceptie, Acceptatie, Visie en Actie (afgekort PAVA). Afhankelijk van de ‘stand’ van elk van deze 4 levensvaardigheden gaat je cliënt of team richting efficiëntie, geluk en zingeving, of gaan ze er juist van weg.
In deze opleiding leer je deze onderstroom in elke situatie herkennen en voor je coachee of team blootleggen. Je komt erachter hoe je vlot inspeelt op de vier fundamentele PAVA-levenshoudingen en hoe je ze, daar waar nodig, kan omkeren in de richting van meer tevredenheid, effectiviteit en (werk)plezier.
Daardoor kan je bij elk van de individuen of groepen waar je mee werkt in alle mogelijke situaties de navigatie zo instellen, dat de onderstroom gericht is op duurzaam geluk, of noem het 'helder bewustzijn' of 'levenswijsheid'.

Het PAVA-bewustzijnsmodel is een van de meest complete en diepgaande ontwikkelingsmodellen. Dit maakt deze methode zeer efficiënt voor elke vorm van zelfreflectie, pedagogie, coaching en leidinggeven.
— Philippe De Jonge, coach en jongerenbegeleider