Psychodynamica Basis groeijaar

Jaar 1: Basis groeijaar intuïtieve ontwikkeling

Dit groeijaar biedt een volledig en sluitend werkmodel voor zelfontplooiing aan onder de vorm van alle technieken en vaardigheden die vervat zitten in het Psychodynamica energiewerk.

Module 1: De Kracht van Kleur en Klank in het werken met de energetische anatomie

De essentie van alles wat bestaat is puur bewustzijn. Dit allesdoordringende, allesomvattende bewustzijn drukt zich enerzijds uit in transparant licht, en anderzijds in de harmonieën van zuivere klanken. De fundamentele eigenschappen van dit zuivere bewustzijn worden gevormd door de zeven regenboogkleuren, en door de overeenkomstige tonen van de notenbalk. Deze kleuren en klanken vertegenwoordigen de belangrijkste kwaliteiten nodig om een vervullend leven te leiden.
Deze module leert je op een speelse en gevoelvolle wijze je innerlijke zintuigen te herontdekken en te gebruiken, om zo de diepere betekenis van de kleuren en klanken te leren kennen en te ervaren. Hierdoor verruimt je bewustzijn.
Je krijgt contact met de kleuren en klanken die aanwezig zijn binnenin jou, en met de specifieke gedachteninhouden, gevoelswaarden en lichaamsgewaarwordingen die eraan gekoppeld zitten.
Psychodynamica toont hoe de kracht van kleur en klank kan aangewend worden, welke kleur-en klankinhouden je nodig hebt, en hoe je ze kan opnemen, om helder bewustzijn en fundamentele transparantie te herstellen.
Via geleide fantasie, meditatie en interactieve oefeningen maak je intussen kennis met de basisprincipes van energiewerk:

  • hoe ervaar ik en werk ik met mijn energiestroom
  • hoe kan ik stevig op aarde staan
  • hoe kan ik gecenterd blijven
  • wat is mijn energieveld en hoe beheer ik die eigen ruimte
  • hoe kan ik stevige grenzen ervaren en herstellen

Je leert je stem te gebruiken als genezend instrument bij uitstek, en je ontdekt de genezende kracht van klankschalen en andere helende muziekinstrumenten. Je leert kleur en klank te gebruiken om belemmerende patronen zoals diepgewortelde, beperkende overtuigingen of oude, opgestapelde emoties los te trillen, en ze te vervangen door nieuwe voedende gevoelens en gedachten, die opgenomen worden in specifieke delen van je lichaam en energieveld.
Deze module zorgt verder voor een eerste diepgaand contact met de energetische centra. Je wordt begeleid om je energieveld verder te exploreren en de chakra’s of energiecentra in je lichaam waar te nemen met behulp van de innerlijke zintuigen.
Je leert om deze energiecentra systematisch te zuiveren door het toepassen van de specifieke genezende invloed van kleuren en klanken.
Je ervaart hoe je meer balans en evenwicht kunt herstellen in de belangrijke levensthema’s waarmee deze centra verband houden: huisvesting, werk, financies, lichamelijke gezondheid, emoties, seksualiteit, je doelen duidelijk stellen en bereiken, relaties, zelfbeeld, communicatie, inzicht, kennisverwerving.
Tot slot worden de ingeoefende technieken en vaardigheden ter zuivering van de energiecentra uitgebreid met het oog op het genezen van beperkende relatiepatronen en het ophelderen van situaties.

Module 2: De Tijdslijn en transpersoonlijke psychologie

De tijdslijn staat symbool voor het verleden, het heden en de toekomst.

Deze module boort de schat aan informatie en levenservaring uit het verleden aan die in het onderbewuste op de tijdslijn verscholen ligt. Reïncarnatie is hierbij de werkhypothese. Zo vind je vergeten antwoorden terug. Je krijgt toegang tot vroeger ontwikkelde vermogens.
Of je leert de oorzaken van actuele moeilijkheden opsporen in het verleden en nadien genezen. Diepgewortelde, beperkende overtuigingen ontstaan bijvoorbeeld vaak door onbewuste conclusies die je – soms heel ver – in het verleden gemaakt hebt. De oefeningen op de tijdslijn helpen om onverwerkte ervaringen te genezen en zo het verleden te herschrijven: vooropgestelde ideeën worden vervangen door meer ondersteunende overtuigingen; meteen ontstaan nieuwe mogelijkheden in het heden, met als gevolg meer vrije keuze voor de toekomst.

In deze module komt ook het eerste deel van het Light Body groeiwerk aan bod. Het betreft het contact met energetische frequenties die vooral op een diep wezenlijk niveau actief zijn, en de integratie van het tijdslijnwerk bevorderen in de huidige persoonlijkheid.

Module 3: Het schijvenmodel: energetische anatomie deel 2

In het kleur-, klank- en tijdslijnwerk wordt nu verdieping en integratie gebracht. Er wordt hierbij gewerkt met specifieke levensthema’s zoals partnerrelatie, man- en vrouwbeeld, relatie met ouders en familie, conceptie, geboren worden, sterven, slapen en dromen, materiële welvaart en fundamentele zingeving.
Hiertoe maakt deze module gebruik van een verdere uitbouw van de energetische anatomie onder vorm van het Schijvenmodel. Els Van Hoogenbemt werkte een bestaand idee rond energieringen uit tot een coherent en vervolledigd schijvenconcept.
De schijven vormen belangrijke schakels tussen het wezenlijke niveau enerzijds en de persoonlijkheid anderzijds: zij zijn de brug tussen de oorspronkelijke essentie, het niveau van zuiver bewustzijn, en de uiteindelijke manifestatie ervan in het lichaam en energieveld.
In deze module krijg je een duidelijk inzicht in de functie en de werking van deze kleurschijven. Je innerlijk waarnemingsvermogen verfijnt. Deze intense module is van vitaal belang om bij technieken van natuurlijk genezen door te dringen tot op causaal niveau.
Ook komt het 2e deel van het Light Body groeiwerk aan bod.
Tenslotte gaan we in deze module aan de slag met het verhelderen van huizen, leefruimtes en situaties.

Centrum GEA voelt als thuiskomen. In een aangenaam kader word je liefdevol, attentvol begeleid in de zoektocht naar wie je werkelijk bent. Alles gaat als vanzelf, spontaan. De materie wordt goed opgebouwd en overzichtelijk gebracht. In een mooie balans wordt de theorie afgewisseld met praktijkoefeningen. Ik voel me krachtiger, sterker, meer in mijn kern staan. Het is gewoon geweldig te merken dat je zo’n vooruitgang boekt in je persoonlijke groei. Echt een aanrader voor eenieder die op zoek is naar zichzelf, naar harmonie en vrede met zichzelf.
— Loes Van Eynde, huisvrouw

Intake

Intake 1

Voor alle kandidaat-deelnemers aan de opleiding is een gratis en vrijblijvend intake gesprek voorzien met een van de trainers. Dit gebeurt voor de inschrijving.
Hierin wordt besproken met de trainer of deze opleiding overeenstemt met je verwachtingen. De trainer krijgt zicht op de actuele thema's in je leven.

Intake 2

Het ervaren van een volwaardig energetisch consult met een van de trainers wordt warm aanbevolen.
Op deze manier kan je zelf de werking van deze specifieke methode aan den lijve ondervinden, vooraleer je de opleiding aanvat.

Dit energetisch consult is betalend, maar niet verplicht.