Psychodynamica

Intuïtie en innerlijk weten als levenskompas

Psychodynamica: Intuïtie en innerlijk weten als levenskompas

Het basis groeijaar intuïtieve ontwikkeling is het eerste jaar van de

3jarige professionele opleiding tot energetisch coach

Centrum GEA is het langst bestaande (sinds 1990) nog actieve centrum in Vlaanderen voor Intuïtieve Ontwikkeling en voor opleiding tot energetisch coach. Centrum GEA heeft voor Psychodynamica steeds zeer hoge scores behaald in alle onafhankelijke audits van de voorbije 20 jaar vereist door de Vlaamse Overheid voor registratie tot officieel opleidingscentrum.

Wat is Psychodynamica ?

Psychodynamica bevat een sluitend en diepgaand model voor zelfontplooiing door het gebruik van intuïtieve kanalen en energiewerk.

Wil je kennis maken met energiewerk? Wil je steviger in het leven staan en beter je grenzen leren aangeven? Wil je je energiebalans beter leren beheren? Wil je toegang hebben tot de krachten in je onderbewuste? Heb je interesse in natuurlijk genezen , in heelwording op mentaal, emotioneel en relationeel vlak? Of wil je anderen leren coachen met gebruik van je intuïtie? Dan is onze opleiding Psychodynamica echt iets voor jou.

Energie is de essentie van alles wat bestaat en leeft. Psychodynamica leert je de energiepatronen die je gedachten, gevoelens en gedragingen vormen,waar te nemen in je energieveld en energetische anatomie door het trainen van de innerlijke zintuigen. Je leert ze ook te duiden. Hierdoor word je je meer bewust van wat binnenin leeft.

Door bewust en liefdevol in te grijpen in die energiepatronen, kan je afremmende overtuigingen en onverwerkte emoties op een gerichte manier oplossen en transformeren tot ondersteunende gedachten en positieve gevoelens.

Psychodynamica onthult hoe dit op een ecologische wijze kan gebeuren via kleur, klank, aanraking en beweging. Dit gebeurt eerst bij jezelf.

Nadien verscherpt je begrip van de diepe innerlijke structuur bij anderen. Je leert het Psychodynamica-energiewerk verder toe te passen in het coachen van anderen.

Psychodynamica scherpt de vaardigheden aan om individuele personen energetisch te helen en te lezen. Je raakt ook vertrouwd met het helen en lezen van relaties, groepen, projecten, situaties, ruimtes en gebouwen.

Voor wie?

Het psychodynamica-energiewerk is bestemd voor ieder die zichzelf en de wereld rondom zich diepgaand wil leren begrijpen. De opleiding is zeker voor jou bestemd wanneer je je persoonlijkheid wil ontwikkelen, steviger in het leven wil staan of beter je grenzen wil aangeven via het aanscherpen van je intuïtie.

De twee verdere opleidingsjaren tot energetisch coach richten zich ondermeer tot therapeuten en psychologen, artsen, paramedici zoals verplegers, bejaardenhelpers, palliatieve zorgverleners en familiale helpers.

Psychodynamica is beroepsmatig zeer zinvol indien je een diepgaande mensenkennis nodig hebt. We denken hierbij aan leerkrachten, hrm-managers die professionelen adequater willen begeleiden op hun carrièrepad, of aan selectiebureaus die een snellere en meer effectieve personeelsselectie willen bewerkstelligen.

Ook managers kunnen bij het nemen van snelle of vergaande strategische beslissingen veel baat hebben bij het readingmodel van psychodynamica.