Visie en krachtlijnen

onze visie
onze waarden
extra troeven
wat doen we?

Onze visie

De naam GEA is een variant voor het oud-Griekse woord ‘Gaja’ dat aarde betekent. Hiermee bedoelen we niet zozeer onze fysieke planeet, maar vooral ook planeet aarde als een soort klaslokaal, een onderzoekslabo voor geestelijke ontwikkeling en bewustzijnsverruiming, zoals in de traditie van de mysteriescholen, ten tijde van de griekse filosofen.

GEA Training en Consulsing wil een schakel creëren tussen mensen op hun weg naar zelfrealisatie met als doel het bereiken van meer creativiteit en levenskwaliteit, heelwording naar lichaam en geest, innerlijke vrede en vervulling.

De jaartraining die ik in GEA gevolgd heb heeft me veel zeer nuttige tools gegeven om in volle zelfvertrouwen aan de slag te gaan…en ook om een positieve carriereswitch te maken. Zelf-Integratie, het PAVA-model en transpersoonlijke coaching zijn me daarbij het meest bijgebleven.
— Tanja Wuyts, gemeenteambtenaar, coach binnen en buiten de organisatie

Essentiële aspecten binnen onze visie

De holistische benadering

Vanuit een holistische visie beschouwen wij, in onze trainingen en individuele begeleidingen de mens als één geheel. We gaan ervan uit dat de verschillende aspecten van het menszijn onlosmakelijk met elkaar samenhangen: ons fysieke lichaam, hoe we ons voelen en hoe we omgaan met onze emoties, onze gedachten en overtuigingen en onze relatie met het grotere geheel. Als zodanig nemen in ons vormingswerk al die aspecten mee. Voor ons is het een evidentie dat we het rationele combineren met het intuïtieve, het bewuste met het onbewuste, het cognitieve met het energetische, eigenheid met verbondenheid, de persoonlijkheid met het transpersoonlijke.

Eenheidsbewustzijn

In onze holistische aanpak staat het uitgangspunt van eenheidsbewustzijn centraal: open zijn voor de idee dat we niet enkel ons lichaam en ons denken zijn, maar dat ons ware zelf verankerd is in het ene, universele bewustzijn. De oneindige intelligentie die doorheen elk van ons stroomt en ons op alle terreinen voedt en ondersteunt.

De meest fundamentele krachtbron, om maximale effectiviteit, levensenthousiasme en zingeving te ervaren (zowel als individu als op wereldniveau) is openstaan voor de sterke verbondenheid van alles met alles, van iedereen met iedereen. In ons vormingswerk willen we voor iedereen de kortste weg tonen naar dat eenheidsbewustzijn.

We begeleiden je om helderheid te scheppen omtrent al jouw vragen (maar ook over de verwarringen) omtrent spiritualiteit en zingeving en over het realiseren van je hogere missie.

Wat is eenheidsbewustzijn?

Op de 3 filmpjes hieronder geeft Joost Vanhove, mede-oprichter van Centrum GEA, achtergrondinformatie over eenheidsbewustzijn (non-dualiteit) en over het belang ervan voor zelfontplooiing en voor het begeleiden van anderen. De 3 filmpjes volgen inhoudelijk op elkaar.

Duurzame positieve veranderingen

Zowel in ons individueel begeleidingswerk als in onze trainingen en workshops bieden we die processen en technieken aan waarvan duidelijk aangetoond is dat de positieve effecten blijvend zijn.
Uit onze jarenlange ervaring met een brede waaier aan processen en invalshoeken doen we continu opdates. We behouden alleen die methodes die je voelbaar dichter bij innerlijke vrede en duurzaam geluk brengen. Wat daar in hoge mate toe bijdraagt is onze voorkeur voor methodes waarin het rationele gecombineerd wordt met het intuïtieve, het bewuste met het onbewuste, het cognitieve met het energetischen het fysieke met het begrijpelijke en het persoonlijke met het transpersoonlijke.

Het PAVA-bewustzijnsmodel overstijgt de gangbare coaching technieken. Joost Vanhove heeft de talrijke disciplines (o.a. NLP en sjamanisme) waarin hij is opgeleid duidelijk tot een synchroon geheel geïntegreerd in zijn bezieling naar mensen toe.
— Jan Everaet, preventieadviseur VDAB

Diepgang

We streven ernaar om elk onderwerp met de nodige diepgang te brengen en conceptueel duidelijk te kaderen. Zowel de sterktes als de limieten komen aan bod in de opledingen. We maken voortdurend linken naar andere, aanvullende benaderingen met een duidelijke verwijzing naar hun afkomst.

GEA differentieert zich in haar aanpak door de thema’ s die aan bod komen niet alleen mentaal te kaderen. We laten ze ook doorwerken in alle lagen van het bewustzijn, met fysieke heelwording, emotionele intelligentie, en mentale helderheid als doel. We beogen ook een groeiend mededogen naar jezelf en de ander toe. Lichaams- en ademhalingsbewustzijn zijn hierbij belangrijk.

De GEA coaching opleiding is een absolute aanrader. Ze was een belangrijke stap in mijn zelfontplooiing en heeft algemeen mijn bewustzijnsniveau zeker verhoogd. De vele tools, niet in het minst het PAVA-model, zijn onmiddellijk inzetbaar in de dagelijkse omgang, in elke professionele omgeving en voor de begeleiding van mensen op zoek naar wezenlijke antwoorden en naar meer geluk.
— Caroline Coutereel, coach en trainer

Sterke individuele begeleiding

GEA Training en Consulting onderscheidt zich door een sterk individueel gerichte aanpak. De cursist met zijn specifieke wensen en behoeften staat centraal. Hiertoe wordt in alle opleidingen gewerkt met zelf gekozen thema’s én specifieke bedrijfscases. Voor de langlopende trainingen is er een intakegesprek voorzien. Een sterke troef van GEA is dat de hoofdtrainer zijn/haar ervaring deelt door in de loop van de opleiding continu zelf feedback te geven aan de cursisten tijdens de oefeningen. Aan het einde wordt een evaluatie voorzien. Indien gewenst kan een opleiding gecombineerd worden met een individueel coachingtraject in samenspraak met de trainer.

Voelbare Integratie tot in het fysieke, onmiddellijk toepasbaar

GEA staat bekend om haar bijzondere aandacht voor de concrete integratie van de leerstof in het dagelijks leven en de unieke begeleiding hierbij. Tijdens de opleiding kan je de effecten van het geleerde effectief gewaarworden tot in je gevoel en tot in je lichaam. Je wordt begeleid om blijvende veranderingen te realiseren in al je relaties, in je concrete leefwereld en of professioneel gebied.
De kracht van de GEA-aanpak ligt in het voortdurend toepassen van de trainingsonderwerpen op de eigen leefwereld, met andere woorden op concrete situaties in de eigen privé- en werksfeer. Zo ervaar je zelf de verruimende mogelijkheden van het geleerde op je leven. De aangewende technieken worden gekozen in functie van hun efficiëntie en elegantie, en van de mate waarin ze de leerthema’s verduidelijken en blijvende, positieve veranderingen op gang brengen.

De jaaropleiding in GEA Training en Consulting was voor mij een schot in de roos. Deze prachtige, intense reis heeft mij zowel een grote sprong in mijn eigen ontwikkeling gebracht alsook onmisbare informatie en vaardigheden als coach. Deze opleiding biedt een schatkist aan effectieve, bewustzijnsverruimende processen waar de jarenlange en diverse ervaring van Joost uit straalt. Ik ben bijzonder dankbaar voor de waardevolle bagage die ik in deze opleiding heb meegekregen.
— Els Dejonge, holistisch coach

Extra troeven

Unieke locatie

Het GEA-opleidingscentrum biedt de meeste cursussen en begeleidingen aan in Munkzwalm. De locatie in Munkzwalm, 23 km ten Zuiden van Gent, bevindt zich in het glooiende landschap van de Vlaamse Ardennen. Het is een unieke plek voor zelfexploratie, te midden van landelijk groen, met zicht op de Zwalmvallei. In de weelderige tuin is een staplabyrint aangelegd, een uitstekend instrument om de connectie met je onderbewuste te versterken. Tijdens de trainingen wordt het labirint aangewend om meer voeling te krijgen met antwoorden en krachtbronnen binnen in jezelf. In de tuin van het centrum is een zwemvijver met bronwater, die in de zomer voor heerlijke verkoeling zorgt.

Op uitnodiging worden de opleidingen op andere locaties gegeven.
Regelmatig geven de trainers van Centrum GEA ook in-company trainingen en coachings.

Onder begeleiding van een ervaren trainer heb ik leren werken met een aantal heel waardevolle tools, zoals de sleutel van creatie, de logische niveaus en de future pace. En vooral het PAVA-bewustzijnsmodel is een heel stevige krachtbron in mijn leven geworden. Een sterk punt in de opleiding vond ik dat je eerst leert je aandacht voelbaar te verankeren bij jezelf om van daaruit in verbinding te gaan met anderen. Mijn verwachting is dat ik binnen het intern re-integratietraject van de FOD Justitie collega’s professioneel kan verderhelpen.
— Marijke Konings, ambtenaar FOD Justitie R.O.

Rijke diversiteit aan cursisten

Traditiegetrouw vertegenwoordigen GEA's cursisten een grote verscheidenheid aan mensen en organisaties. GEA trekt deelnemers aan met een zeer diverse achtergrond. Deze mix en variatie aan ervaringen, disciplines, beroepen en persoonlijkheden werkt verrijkend. Dit zorgt ook voor een gezonde kruisbestuiving tussen de heterogene waaier aan arbeidssferen. De cursisten komen zowel uit productiebedrijven als dienstenorganisaties, uit profit als non-profit organisaties, ze werken zowel als zelfstandige als als medewerkers in kleine en grote organisaties.

De GEA coaching opleiding raakt in alle opzichten de kern van wie ik ben. Ik heb veel meer inzicht gekregen in mijn functioneren. Ik ben er niet alleen als mens enorm door gegroeid, maar vooral als coach en trainer heb ik deze opleiding als zeer verrijkend ervaren. Ze heeft me een grondige en stevige basis gegeven om mijn begeleidingswerk te verdiepen.
— Martine Verheye, coach en trainer bij VDAB

Vrijblijvend intakegesprek

GEA voorziet voor elke kandidaat voor de jaaropleidingen een vrijblijvend intakegesprek. Dit maakt een maximale aansluiting op het individuele voortraject mogelijk. Er wordt nagegaan of de opleiding wel beantwoordt aan de verwachtingen en behoeften van de kandidaat. Tijdens het gesprek wordt duidelijk of de gekozen opleiding de geschikte volgende stap is op iemands pad. De intake laat toe om gerichte begeleiding en individuele feedback te geven van bij de aanvang van de opleiding.

De inhoud van de opleiding in Centrum GEA is heel waardevol voor iedereen die op een professionele manier in verbinding gaat met anderen. Een van de vele dingen die ik geleerd heb is om sterk contact te maken met anderen en om terzelfdertijd dicht bij mezelf te blijven. De lesgever heb ik als heel authentiek ervaren: hij doceert wat hij leeft en hij leeft wat hij doceert.”
— Nel Creve, vroedvrouw, coordinator bio-teelt Ourobouros

Wat doen we?

Vanuit onze holistische visie en onze meer dan 35 jaar ervaring, combineren we een breed gamma van benaderingswijzen, invalshoeken, modellen en methodes in ons trainings- en individueel begeleidingswerk.

We zetten altijd die processen en methodes in die, voor de persoon, groep en situatie het meest geschikt zijn. Ons motto is altijd: Welke kleinste ingreep zet voor alle betrokkenen de grootste en meest duurzame positieve verandering op gang; op korte en op lange termijn.