Bedrijfscoaching

Oriënterend gesprek

Tijdens het intakegesprek wordt samen bekeken of er nood is aan teamcoaching, aan individuele coaching (van een leidinggevende of van één of meerdere medewerkers) of aan beide. We kijken wat de specifieke noden zijn, wat de organisatie of het bedrijf specifiek wil realiseren met de begeleiding en wat de kortste weg is naar het bereiken van die doelen.

Minimale ingreep met maximaal effect

Ook in organisatie-coaching is ons uitgangspunt, net zoals bij onze indivduele begeleidingen:
‘Welke minimale ingreep brengt hier maximale positieve verandering teweeg.’

Thema’s die in bedrijfcoaching veel aan bod komen:

krachtig leiderschap
heldere communicatie
omgaan met en voorkomen van stress
zelfvertrouwen
assertiviteit
op een zinvolle en effectieve manier omgaan met emoties
delegeren en opvolgen
omgaan met dubbele agenda's van medewerkers
bewust makien en ophelderen van onverwerkte emoties of spanningen die 'onder de tafel' zitten
duidelijke grenzen aangeven, respecteren en doen respecteren

Individuele aanpak

Aangezien elke organisatie en elk bedrijf in een heel unieke situatie zit, met heel specifieke noden, verlangens en doelstellingen, is het belangrijk om die eigenheid in kaart te brengen. Aarzel niet om contact op te nemen om na te gaan wat wij voor jou kunnen doen. Dikwijls maakt een vrijblijvend gesprek van een 20-tal minuutjes al duidelijk of wij iets kunnen betekenen voor jou of jouw organisatie en zo ja, wat precies.
info@centrumgea.be tel: 0498-736759