Neuro-Linguistisch programmeren (NLP)

Verschillende mederwerkers in Centrum GEA zijn gevormd in NLP. Joost Vanhove, die ook opgeleid is als internationaal NLP trainer, behoort tot de eerste generatie NLP trainers in Vlaanderen. Sedert 1995 geeft hij NLP trainingen, NLP workshops en treedt hij op als spreker op congressen over NLP, waar hij zijn eigen ontwikkelingen toelicht en aanleert.
Verschillende van de processen die hij de voorbije 20 jaar ontwikkeld heeft, zijn mede geïnspireerd door NLP, waaronder De Sleutel van Creatie, Zelf-Integratie, Helend Spreken, de 7-generatie Healing en het PAVA-bewustzijnsmodel.

Modelleren, de basis van NLP

NLP is gebaseerd op het modelleren. Verscheidene mensen die heel goed zijn in een bepaalde vaardigheid (o.a. communicatie, opvoeden, leidinggeven,...) werden de voorbije 35 jaar door NLP-ers bestudeerd als model. Op basis van de gegevens die de onderzoekers gedistilleerd hebben uit de vele observaties en diepte-interviews met die model-personen, is het NLP-model ontstaan. Daarin heeft men een overzicht gemaakt van alle parameters (manieren van denken, kijken, voelen en handelen) die meespelen om keuzes en beslissingen te maken, om bij te leren, om doelen te stellen, enz. Dit heet -in NLP termen- de metaprogramma's.

De beperkingen van het NLP model

NLP is tot op vandaag nog altijd een van de meeste volledige en precieze overzichten waarin de bepalende factoren van het menselijk zijn en doen in kaart gebracht zijn. Het heeft echter enkele praktische nadelen:

  • Het overzicht van alle factoren die het al dan niet succesvol denken, voelen, communiceren en handelen bepaalt, is compex. Naargelang de manier waarop je de factorten indeelt, zijn er tussen de 30 en de 50 parameters. Je hebt minstens een 20-tal dagen training nodig om deze parameters in de vingers te hebben.
  • Niet alle factoren spelen bij iedereen op elk moment mee, voor het bepalen of iemand effectief is, levensvervulling en zingeving ervaart.

Ontbrekende bewustzijnsfactoren

  • Heel de dynamiek van het al dan niet accepteren van jezelf, anderen en situaties, is volgens ons (de GEA-medewerkers) cruciaal voor het kunnen bereiken van gelukkig-makende doelen en om het gevoel van tevredenheid en zingeving te versterken. De dynamiek van acceptatie tegenover weerstand en verzet is in NLP niet uitgewerkt.
  • De transpersoonlijke dimensie -het eenheidsbewustzijn- is niet expliciet opgenomen in het overzicht van de NLP parameters.

Sedert Joost Vanhove zijn PAVA-bewustzijnsmodel in 2016 op punt zette, incorporeert hij het PAVA-bewustzijnsmodel in de NLP trainingen die hij op vraag geeft. De ervaring van heel wat trainers en coaches, die het PAVA-berwustzijnmodel in hun werk geïncorporeerd hebben, heeft geleerd dat de bewustzijnsgroei bij mensen gemakkelijker, sneller en duurzamer gaat met de concepten en processen van het PAVA-bewustzijnmodel.