Helder, krachtig en gegrond communiceren

vervolg

In deze training worden alle attitudes, vaardigheden en technieken aangeleerd om stevig te staan in je rol als communicator, leidinggevende of professioneel begeleider. In de loop van de opleiding krijgt elke deelnemer feedback en individuele tips over hun evolutie als communicator/leidinggevende.

Je leert de basishoudingen voor het versterken van je innerlijke veerkracht, gecenterd zijn en zelfzorg: Je lichaamshouding en de manier waarop je kijkt, communiceert en omgaat met je gevoelens, bepalen of je al dan niet in contact bent met je innerlijke kracht. Het bepaalt of je al dan niet de emoties van anderen overneemt. De basistechnieken die je hier leert laten je toe om sterke betrokkenheid en effectieve communicatietechnieken te combineren met het bewaken van de eigen integriteit en met het behoud van je mentaal-emotionele grenzen. Stevig lichaamsbewustzijn, bewustzijn van je ademhaling en je energiestroom zijn daar een belangrijk onderdeel van. Deze vaardigheden zijn onmisbaar voor iedereen die groepen of individuen begeleidt.
In deze module leer je ook de juiste vragen stellen, die je connectie met de ander versterkt en die hen ondersteunt om meer bewustzijn te krijgen over zichzelf en over het eigen funcitoneren.