Opbouw Reiki opleiding

De Reiki opleiding bestaat uit drie delen.

1. Reiki I initiatie

Reiki I maakt je een bewust kanaal voor de universele levensenergie. Je ervaart de kracht van de energieoverdracht in vier inwijdingsmomenten. Er wordt aandacht besteed aan de innerlijke houding nodig bij het Reiki beoefenen en de vijf Reiki principes worden voor het voetlicht geplaatst. Verder leer je alle klassieke handposities om jezelf in harmonisch evenwicht te brengen of om een behandeling aan een ander te geven. Tot slot krijg je een antwoord op de vraag: “hoe kan ik Reiki integreren in mijn dagelijkse leven?”

Voorbereiding

Vooraleer je je inschrijft voor deze dagworkshop neem je best minimum een maand van tevoren kontakt op met centrum Gea. De voorbereiding bestaat erin dat je een 2-tal individuele Reiki behandelingen ontvangt, liefst met de Reiki-meester die je zal inwijden.
Daarenboven is deelname aan een open Reiki bijeenkomst, of eventueel enkele open Reiki bijeenkomsten, vooraf sterk aan te bevelen.
De voorbereidingstijd maakt je geleidelijk vertrouwd met Reiki, en laat je het effect van een Reikibehandeling op jezelf ervaren, vooraleer je je engageert om je te laten inwijden en daarna zelf behandelingen op anderen te gaan toepassen.

2. Reiki II initiatie

Reiki II verdiept het proces van het kanaliseren van de Reiki-energie door het bewust gebruiken van symbolen. De kracht van de energieoverdracht wordt verankerd in een inwijdingsmoment. Er worden verder tal van varianten en toepassingsmogelijkheden gegeven om de Reiki-energie aan te wenden. Zo komt het behandelen van situaties en het geven van Reiki op afstand aan bod.

Reiki II inwijding gebeurt individueel of in kleine groep.

Reiki II initiatie is alleen mogelijk voor wie Reiki I inwijding ontvangen heeft. Een minimum integratietijd van 6 maanden tussen de beide inwijdingen is noodzakelijk.

Reiki II initiatie vergt een persoonlijke aanvraag en individueel te bepalen voorbereidingstijd in afspraak met de door jou gekozen Reiki Meester, met wie je minstens 2 individuele Reiki ontmoetingen hebt, telkens met een tussentijd van ongeveer 3 maanden. Deelname aan open Reiki bijeenkomsten wordt gevraagd tijdens de Reiki II voorbereiding. Ook is het nodig om geregeld zelf Reiki behandelingen te geven aan anderen, en frequent Reiki toe te passen op jezelf.

Het tijdstip van je Reiki II inwijding wordt dan in onderling overleg vastgelegd, hetzij individueel, hetzij tijdens een Reiki II initiatie in een klein groepje.

Doe je aanvraag dus ruim op tijd!

3. Reiki Meesterschap

Tenslotte is er de inwijding tot Reiki Meester voor wie zich geroepen voelt Reiki beoefening ook als leraar door te geven aan anderen.

De inwijding vindt plaats na een intens innerlijk groeiproces onder begeleiding van je Reiki Meester.

Je aanvraag om Reiki Meester te worden, doe je in een motivatiebrief, gericht aan de Reiki Meester van je keuze.

Ter voorbereiding van je inwijding tot Reiki Meester volg je een individueel trajekt, dat je in samenspraak met je Reiki Meester zelf uittekent. Het programma wordt volledig opgebouwd rond de thema’s en levensuitdagingen van de meester-aspirant en vergt meerdere jaren.

De Reiki Meester opleiding duurt gemiddeld tussen 2 en 3 jaar.

Ook tijdstip en plaats van de inwijding tot Reiki Meester kies je zelf en leg je samen vast met je Meester.

Open Reiki

Open Reiki maakt je ten volle bewust van de kracht van Reiki. Je verdiept de ervaring van de universele levensenergiestroom in jezelf en intensifieert deze stroom. Je oefent het geven van Reiki aan anderen.
Deze bijeenkomsten staan open voor iedereen. Ze zijn aan te bevelen als kennismaking met de geest van Reiki.
Ook zijn ze een uitnodiging voor alle Reiki beoefenaars die de kracht van Reiki in hun leven wensen te verdiepen.
Wil je genieten van de grote genezing en intense energieoverdracht die het samen Reiki beoefenen met zich meebrengt? Probeer het dan een keertje uit!

Je kunt inschrijven per bijeenkomst.

Open Reiki bijeenkomsten gaan maandelijks door in Centrum GEA en worden begeleid door Els of Joost.