Psychodynamica

Opbouw opleiding

Opbouw opleiding

3-jarige professionele opleiding tot energetisch coach

1e jaar: basis groeijaar intuïtieve ontwikkeling

Dit jaar bevat 3 modules van elk 15 dagdelen met 2,5u per dagdeel.

Het jaar kan apart gevolgd worden met zelfontplooiing tot doel.

Je hoeft dus niet per sé door te stromen naar de verdere opleidingsjaren tot energetisch coach.

Het doorlopen van dit jaar is echter wel onontbeerlijk om de verdere 2 opleidingsjaren tot energetisch coach te kunnen starten, dit omwille van de specifieke structuur die vervat zit in het psychodynamica werkmodel.

Er zijn twee opties:
  1. Je schrijft in voor het volledige jaartraject.
  2. Je schrijft in voor elke module apart. Inhoudelijk volgen de modules elkaar op.
    Daarom is het nodig om de modules in de aangegeven volgorde te volgen.

Je kan ervoor kiezen om langer over het traject te doen, of om een module uit een van onze andere opleidingen in te lassen tussendoor.

2e jaar: Energetisch coach in healingtechnieken

Dit jaar bevat 48 dagdelen van 3u, met een eerste module van 30 dagdelen, en een tweede module van 18 dagdelen.

Het hoeft in z'n geheel gevolgd te worden.

De 2e module bevat een stageperiode waarin 8 healingsessies vervat zitten op onbekende vrijwilligers onder supervisie van trainer en assistenten.

3e jaar: Energetisch coach in healing-en readingtechnieken

Dit jaar bevat 52 dagdelen van 3u, met 2 modules van elk 26 delen.

Het hoeft in z'n geheel gevolgd te worden.

De 2e module bevat een stageperiode waarin 10 readingsessies vervat zitten op onbekende vrijwilligers onder supervisie van trainer en assistenten.