Wat is de meerwaarde van PAVA?

Vervolg

Wat werkt er in elke situatie voor iedereen?

Zeker als je ook werkt als professioneel begeleider of als leidinggevende geloof je al snel dat je moet onderlegd zijn in elk deelaspect van persoonlijke ontwikkeling: het werken rond verslavingen, stress, burn-out, perfectiedrang, pestgedrag, manipulatie, delegeren, veerkracht, assertiviteit, zelfzorg,...om er maar enkele te noemen.

Goed nieuws

Achter elk van de ‘specialiteiten’ binnen het veld van persoonlijke groei zit dezelfde onderstroom. Deze onderstroom wordt bepaald door de 4 basis-levenshoudingen: Perceptie, Acceptatie, Visie en Actie (afgekort PAVA). Afhankelijk van de ‘stand’ van elk van deze 4 levensvaardigheden ga je (of je cliënt of team) richting efficiëntie, geluk en zingeving, of ga je er juist van weg.
Met de PAVA processen leer je deze onderstroom in elke situatie herkennen. Je komt erachter hoe je vlot inspeelt op de vier fundamentele PAVA-levenshoudingen en hoe je ze, daar waar nodig, kan omkeren in de richting van meer tevredenheid, effectiviteit en (werk)plezier. Daardoor kan je in elke situatie jouw navigatie zo instellen, dat de onderstroom gericht is op duurzaam geluk, of noem het 'helder bewustzijn' of 'levenswijsheid'.