Hoe is het PAVA-bewustzijnsmodel ontstaan?

Vervolg

Levenshoudingen die bij iedereen het welzijn verhogen

Mede geïnspireerd door heel diverse methoden van bewustzijnsgroei, waarvan Joost Vanhove de sterktes en zwaktes goed kent, kwam hij, na lang zoeken, na veel trial-and-error en na regelmatig overleg met zijn collega’s, tot de volgend conclusie:

Er zijn specifieke levenshoudingen, manieren van denken, voelen en van handelen, die BIJ IEDEREEN en IN ELKE SITUATIE rechtstreeks het niveau van bewustzijn of levenswijsheid (de combinatie van efficënt zijn, tevreden zijn en het ervaren van innerlijke vrede en zingeving) bepalen.

In het PAVA-bewustzijnsmodel zijn die essentiële bewustzijnsfactoren op een overzichtelijke manier bijeen gebracht. Ook de onderlinge samenhang tussen die factoren is in dit praktisch model heel duidelijk gemaakt. Juist inzicht in de onderlinge samenhang tussen die bewustzijnsbepalende factoren is een essentieel aspect om het PAVA-bewustzijnsmodel goed te kunnen begrijpen en toepassen.
Samen met zijn collega’s heeft Joost Vanhove het PAVA-bewustzijnsmodel gedurende 5 jaar intensief uitgetest en geperfectioneerd (tussen 2011 en 2016). De praktische oefeningen en de veranderingsprocessen, die erop gebaseerd zijn, worden nog continu geupdate. Hierbij wordt de feedback van een steeds groeiend aantal gebruikers, zowel particulieren als professionelen, systematisch geïntegreerd.

Wie hebben PAVA geïnspireerd?

Joost Vanhove zegt het volgende over de vele mensen die hem met hun wijsheid geïnspireerd hebben voor het ontwikkelen van het PAVA-bewustzijnsmodel:
‘Dit zijn enkele van de mensen, die ik in de loop van de voorbije 35 jaar persoonlijk heb leren kennen en die me het meest geïnspireerd hebben om mijn inzicht in de anatomie van levenswijsheid te verdiepen. Alhoewel er aspecten van hun gedachtengoed zijn, waar ik me niet kan in vinden, ligt de totaliteit van hun meest heldere ideeën –en de manier waarop ze deze in de praktijk brengen- mede aan de basis van het ontwikkelen van het PAVA-bewustzijnsmodel. Een aantal onder hen zijn nog altijd mijn mentors, collega's of behoren tot mijn vriendenkring. Hieronder staan ze in de volgorde zoals ik ze ontmoet heb.’

Prof. Julien Quackelbeen (Freudiaanse en Lacanianse psycho-analyse)

Niels Hojlund (Maatschappij-kritisch denker en pedagogisch vernieuwer in Denemarken)

Sondra Ray, Leonard Orr, Jef Clement (ademhalingsyoga and –coaching)

Hal Stone (Voice Dialogue)

Sastriji en Muniraj ( traditionele Indische spiritualiteit; vuurceremonie)

Jo-Ann Gongslo (Honopono en Hawaiaanse spiritualiteit)

Anné Linden, John Grinder, Barbara Whitney, Eric Schneider, Andreas en Andreas,
Paul Flier, Lucas Derckx en vele andere NLP-collega's (Neuro-Linguistisch Programmeren))

Sanaya Roman en Duana Packard (Light Body)

Joska Sjoos (Europees sjamanisme)

Barry Long (Austalische spirituele leraar)

Byron Katie (The Work)

Douglas Harding (non-dualiteit; leerling van Ramana Maharshi)

Yasmuheen (Australische spirituele leraar)

Eric Pearl (Reconnective Healing)

Phillis Furomoto, Paul Mitchell, Frank Coppieters, Kathy Melcher (Reiki)

Kenneth Wapnick, Gary Renard (Een Cursus in Wonderen)

Laura Alvares (leerling van Lester Levinson en Robert Adams)

Rupert Spira (non-dualiteitsleer)

Francis Lucille (leerling van Krishnamurti en Jean Klein; advaita vedanta)

De boeken en/of opnames van volgende mensen zijn voor Joost Vanhove ook een belangrijke bron van inspiratie geweest:
Paramahansa Yogananda, Carlos Castaneda, Jan van Ruusbrouck, Ken Wilber, Lao Tse, Birgitta van Zweden, Rumi, Lee Carroll (the Kryon material), Johannes van het Kruis, Esther en Jerry Hicks (the teachings of Abraham), Ashayana Deane (Voyagers), Grant Soosalu & Marvin Oka (Multiple Braining), Vishen Lakhiani (consciousness engineering).

Sedert het verschijnen van het basis PAVA-handboek, De Spiegel van Helder Bewustzijn, in 2016, heeft de kennismaking van Joost Vanhove met het werk van de volgende mensen opvallend veel overeenkomsten getoond tussen verschillende aspecten van hun onderzoek en het PAVA-model:

Marina Riemslagh (Live The Connection)

Michael West (Compassionate Leadership)

Vishen Lakhiani (Consciousness Engineering)

Mounir Samuel (onderzoek naar discriminatie die ingebed zit in de Nederlandse taal)

William Bengtson (energetic healing)

Joe Dispenza (o.a. Becoming Supernatural)

Gary Craig (Emotional Freedom Techniques)