Alle voordelen op een rij

Vervolg

De 11 voordelen van het PAVA-bewustzijnsmodel

1. Alle universele welzijnsfactoren in één model

Bijna alle ‘geluks-recepten’ van overal ter wereld maken een willekeurige selectie uit enkele van de vaardigheden, kwaliteiten en factoren die kunnen meespelen om je bewustzijn en levenswijsheid te vergroten.
In het PAVA-bewustzijnsmodel zijn alle minimale geluksfactoren in een logisch verband samengebracht; enkel die factoren die ALTIJD meespelen, in elke situatie, en voor iedereen. Alle redundanties en secundaire factoren zijn hier weggelaten.

2. Niet enkel gedrag, maar ook de achterliggende levenshoudingen

In de meeste methodes voor zelfontplooiing is de ‘goede raad om duurzaam gelukkig te zijn’ vooral geformuleerd op het niveau van gedrag. In het PAVA-Bewustzijnsmodel zijn niet alleen de geluksfactoren op het niveau van gedrag in kaart gebracht, maar ook – en vooral- de diepere, achterliggende levenshoudingen, manieren van kijken naar jezelf, naar anderen en naar de wereld en de manieren van denken en voelen.
De gedragsmatige factoren die leiden tot een gelukkiger leven zijn bijna altijd een gevolg van die levenshoudingen.

3. Dynamiek tussen de verschillende geluksfactoren

In het overzicht van deze minimale geluksfactoren is de logische samenhang en dynamiek tussen die verschillende, noodzakelijke geluksfactoren op een overzichtelijke manier in kaart gebracht. Er is een ideale volgorde waarin de 4 PAVA-levenshoudingen elkaar positief beïnvloeden.
Zuivere waarneming (Perceptie) is de basis waarop de rest steunt. Hoe zuiverder je waarneemt (Perceptie), des te gemakkelijker je jezelf, je emoties, de anderen en de situaties kan Accepteren zoals ze zijn. Daardoor kan je gemakkelijker je Visie verhelderen. Je komt er achter wat je in deze situatie wilt. En in de mate dat je weet wat je wilt wordt het sneller duidelijk wat de meest efficiënte stappen zijn (Actie) om resultaat te boeken.
Met behulp van de Geluksmeter leer je automatisch vlot, en uiteindelijk volledig automatisch, de positieve PAVA-cyclus te doorlopen bij alles wat je doet:
zuivere Perceptie ? volledige Acceptatie ? heldere Visie ? efficiënte Actie.

4. Samenhang tussen de positieve en negatieve geluksfactoren

Ook de samenhang tussen de ‘do’s-and-don’ts,’ de factoren die je gelukkiger maken en de factoren die je ongelukkiger, maken is in het PAVA-model op een heldere manier weergegeven. Voor elk van de 4 cruciale geluks-parameters is er een plus-pool en een min-pool. Hoe meer je in een bepaalde situatie, voor elk van de 4 parameters, in de richting van de plus-pool gaat, hoe hoger je bewustzijn in die situatie wordt (zijnde de combinatie van efficiëntie, tevredenheid en het gevoel van zingeving). Hoe meer je, voor elk van de 4 parameters, in de richting van de min-pool gaat, hoe lager je bewustzijn wordt.

5. Verwarringen herkennen en in jezelf oplossen

Het PAVA-bewustzijnsmodel geeft je snel inzicht in je belangrijkste verwarringen en zelfsabottages. Bijna iedereen heeft situaties waarbij hij vastzit in een of meerdere verwarringen. Bij elk van deze in totaal 33 verwarringen worden de min- of de plus-pool van 2 PAVA-parameters door elkaar gehaald. De meesten zijn zich niet bewust van deze verwarringen.

Wanneer je bijvoorbeeld vastzit in de verwarring die hierboven afgebeelde is, ga je er verkeerdelijk vanuit dat iets Accepteren hetzelfde is als je er passief bij neerleggen. Door deze verwarring zal je de situatie maar heel moeilijk kunnen Accepteren, vanuit het idee dat je, door de situatie te Accepteren, geen stappen meer zal ondernemen om er iets aan te doen (Actie). Dit is een van de veel voorkomende zelf saboterende PAVA-verwarringen.
Aan de hand van de PAVA zelf-test detecteer je de verwarringen waarin je onbewust vastzit. Met de zelf-test en het overzicht van 33 PAVA-verwarringen krijg je ook inzicht in het soort verwarringen waar teams, organisaties en zelfs grote bevolkingsgroepen in zitten. Met behulp van gerichte oefeningen los je de verwarringen in jezelf (of in je team of organisatie) op. Wanneer je je bevrijdt van de zelf-saboterende PAVA-verwarringen komt er meer rust in jezelf, krijg je meer energie en durf je meer op je intuïtie te vertrouwen.

6. Werkt in alle situaties

Het PAVA-bewustzijnsmodel geeft je inzichten en heel specifieke aanwijzingen voor elke situatie. De meeste coachingsmodellen, therapie-methodes en geluksmeters peilen naar iemands globaal geluksgevoel, hetgeen een heel algemeen, en dikwijls ook vaag beeld geeft van iemands geluksbeleving. De zelfinzichten die je met het PAVA-bewustzijnsmodel meekrijgt en de tools om je geluk duurzaam mee te maken werken in alle mogelijke contexten en situaties.

7. Werkt voor iedereen

Het PAVA-bewustrzijnsmodel werkt echt voor iedereen. Ook jonge kinderen en ongeschoolde volwassenen hebben al na enkele uurtjes training door hoe dit model ineenzit en wat de meerwaarde ervan is. Naast de theorie zijn ook de oefeningen en interventies om je bewustzijn te meten en te verhogen voor iedereen gemakkelijk toegankelijk.
Een sterk pluspunt is dat zowel degene die nieuw is op het pad van zelfreflectie als de ‘oude rot in het vak’ met de PAVA-tools altijd iets nieuws ontdekt over zichzelf en over zijn leven.

8. Actief model

Het PAVA-bewustzijnsodel geeft je niet enkel een passieve aanduiding van je niveau van levenswijsheid. Het is ook een actief instrument. Het geeft je heel precieze aanwijzingen, waarmee je in elke mogelijke situatie je beleving van tevredenheid en innerlijke vrede leert vergroten.
Naast de inzichten over jouw functioneren krijg je in het PAVA-bewustzijnsmodel ook volledig uitgewerkte oefeningen en processen mee, die je in elke mogelijke situatie de kortste route tonen, weg van doelloosheid, stress en moedeloosheid, in de richting van meer levensvreugde en zingeving.

9. Holistisch model met diepgang

Op alle levensgebieden blijven de PAVA-gebruikers continu nieuwe inzichten en oplossingen krijgen: zowel de ongeletterde leek als de doorwinterde, professionele meerwaardezoeker.
Heel wat ervaren ‘beroeps-beïnvloeders' gebruiken nu al sedert 2016 dit model, ook voor hun eigen ontwikkeling, terwijl ze rapporteren dat het einde van de mogelijkheden om met de PAVA-tools wijzer te worden en meer levensvreugde en zingeving te ervaren nog lang niet in zicht is.

10. Spirituele aspecten geïntegreerd

In het PAVA-model is ook heel de transpersoonlijke benadering op een organische manier geïntegreerd. Rond alle vragen (en ook misvattingen) aangaande spiritualiteit, zingeving en het realiseren van je hogere missie brengt het model meer helderheid.

11. Zeer didactisch

Dit model bevat ook heel specifieke tools en methodieken voor ouders, leraars, hulpverleners, coaches, therapeuten, mentoren, leidinggevenden en andere inspiratoren om alle PAVA-vaardigheden aan te leren.