Het PAVA-bewustzijnsmodel

Wat is het PAVA-bewustzijnsmodel

Het PAVA®-bewustzijnsmodel is een recent ontwikkelde holistische methode voor persoonlijke groei. Je meet en verhoogt ermee jouw score voor de 4 basis levenshoudingen die iedereen naar een effectief, vervuld en zinvol leven leiden. Het PAVA®-bewustzijnsmodel, dat ontwikkeld is door Joost Vanhove, is het resultaat is van meer dan 20 jaar intensief onderzoek.

PAVA in beeld

5 korte filmpjes over ontstaan, gebruik en doel van het PAVA-bewustzijnsmodel.

Inhoudelijk bouwt elk filmpje verder op het voorgaande.

Hoe is het PAVA-bewustzijnsmodel ontstaan?

  1. Het PAVA-bewustzijnsmodel is enerzijds ontstaan uit de schat aan informatie die Joost Vanhove verzamelde in de loop van 40 jaar ervaring als coach en trainer.
  2. Anderzijds vormden de 500 diepte-interviews met mensen uit alle lagen van de bevolking van overal ter wereld, een tweede belangrijke achtergrond voor het onstaan ervan.
  3. Een derde wezenlijke basis voor de ontwikkeling van het PAVA-bewustzijnsmodel zijn de vele uren uitwisseling tussen Joost en gelijkgestgemden, waaronder collega-meerwaardezoekers, coaches, psychotherapeuten, trainers in persoonlijke ontwikkeling, psychologen, psychiaters, spirituele leraars en mensen die door zichzelf én door hun omgeving ervaren worden als wijs en gelukkig.

Daarbij was de cruciale vraag:
‘Zijn er factoren die altijd en bij iedereen meespelen bij het bepalen van ons welzijn, onze effectiviteit en onze beleving van zingeving?’

Hoe werkt het PAVA-bewustzijnsmodel?

In de loop van het onderzoek naar die factoren die ieders niveau van effectiviteit, tevredenheid en duurzaam geluk bepalen is het volgende duidelijk geworden:

Bij iedereen zijn er in elke situatie 4 cruciale levenshoudingen in het spel; 4 manieren van denken, voelen en handelen. Deze vier fundamentele levenshoudingen die op elk moment van je leven jouw bewustzijn of levenswijsheid bepalen, (de combinatie van de ervaring van welzijn, tevredenheid en zingeving) hebben we genoemd:

  • Perceptie
  • Acceptatie
  • Visie
  • Actie

De afkorting PAVA staat voor deze 4 fundamentele levenshoudingen, die voortdurend in hoge mate de kwaliteit van je leven bepalen.

Wat is de meerwaarde van PAVA?

Het bos en de bomen

Zie je als meerwaardezoeker, als hulpverlener, als trainer of als leidinggevende soms het bos niet meer door de bomen, in het brede veld van zelfonplooiing en leiderschap?
Heb je het gevoel dat, door te werken met al die verschillende methodes en invalshoeken die er bestaan, de essentie over waar het bij jezelf, of bij jouw cliënten eigenlijk om draait, aan jou ontsnapt?
Het gevolg van deze impasse is dat je als geïnteresseerde in zelfontplooiing denkt dat je alle aspecten van persoonlijke groei en elk mogelijk levensvraagstuk helmaal moet doorgrond hebben.

Alle voordelen op een rij

Bijna alle ‘geluks-recepten’ van overal ter wereld maken een willekeurige selectie uit enkele van de vaardigheden, kwaliteiten en factoren die kunnen meespelen om je bewustzijn en levenswijsheid te vergroten.
In het PAVA-bewustzijnsmodel zijn alle minimale geluksfactoren in een logisch verband samengebracht: enkel die factoren die ALTIJD meespelen, in elke situatie, en voor iedereen. Alle redundanties en secundaire factoren zijn hier weggelaten.

Oude, onbewuste gewoontepatronen doorbreken

in het onderzoek naar de universele geluksfactoren (zie ontstaan van het PAVA-bewustzijnsmodel) werd het gaandeweg steeds duidelijker dat het van wezenlijk belang is om erachter te komen wat het precieze tegendeel is van zuivere Perceptie, van volledige Acceptatie, van heldere Visie en van effectieve Actie. Er is in het onderzoek veel tijd besteed (een 3-tal jaar) aan het vinden van de juiste min-pool voor elk van de 4 PAVA plus-polen.

Ons innerlijk 'mengpaneel'

Zodra het totaalplaatje van de 4 PAVA-levenshoudingen, elk met zijn juiste plus- en min-pool, glashelder werd, begon zich het beeld af te tekenen van een soort mengpaneeltje dat in elk van ons zit. De stand van de 4 schuifregelaars op ons spreekwoordelijk mengpaneel toont op elk moment ons bewustzijnsniveau voor elk van de 4 PAVA’s. Het grote probleem is dat veel mensen (intussen is gebleken ook professionele hulpverleners en onderlegde leidinggevenden) zich niet bewust zijn van de ‘stand’ van deze 4 schuifregelaars. Dat heeft niets te maken met iemands intelligentie.

Getuigenissen en lof van experten

Coaches, pedagogen, leden van allerlei denktanks en maatschappijkritische meerwaardezoekers vinden het PAVA-bewustzijnsmodel uniek doordat het de essentie in kaart brengt van zowel de hedendaagse methoden van persoonlijke ontwikkeling als van oude tradities op het vlak van bewustzijn. Experten waarderen in dit unieke model de combinatie van eenvoud, universele toepasbaarheid en diepgang.