Relatiebegeleiding

Ervaring in het begeleiden van partners

Centrum Gea heeft 35 jaar ervaring in het begeleiden van partners, in alle mogelijke fases van de relatie, met heel diverse vragen. We geven hier enkele thema's die regelmatig aan bod komen in het begeleiden van parteners:

  • onduidelijkheid in verband met kinderwens
  • fertiliteit
  • intimiteit en seksualiteit
  • vragen over het al dan niet samenwonen, samenblijven, scheiden,...
  • omgaan met uiteenlopende of tegenstrijdige verlangens en waarden
  • omgaan met conflicten
  • verhouding ten opzichte van de familie en schoonfamilie
  • omgaan met manipulatie of emotionele chantage

Een centrale vraag die wij als begeleider altijd voor ogen houden is:
Wat is voor beide partners en voor alle rechtstreeks en onrechtstreeks betrokkenen in het hoogste belang?

Hoe gaan we te werk

Eerst luistert de begeleider naar beide partners afzonderlijk. Dan wordt in overleg bekeken of er vooral individueel dient gewerkt te worden (met één van de partners of met elk van de 2 partners), of vooral met beide partners tegelijkertijd.

De bedoeling van deze vorm van begeleiding is onder andere ervoor zorgen dat beide partners opnieuw in hun kracht komen te staan, contact hebben met hun eigenheid en tegelijkertijd inzien en voelen waar de verbinding ligt met de partner.

Een 'update' van de relatie

We hebben in Centrum GEA meerdere processsen ontwikkeld om een bestaande relatie te 'updaten': de relatie helemaal in het 'nu' te brengen, zodat beide partners meer voeling hebben met wat de mogelijkheden in de relatie zijn, hier en nu, voor de nabije toekomst en voor de verdere toekomst.

Dikwijls is een essentieel aspect van de partnerbegeleiding het op gang brengen, herstellen of verdiepen van een opbouwende dialoog tussen beide partners .

Elke persoon en elke relatie is uniek

Aangezien elke partenrrelatie anders is, werken we niet met standaard processen. Als begeleider luisteren we aandachtig naar beide partners, naar de noden en verlangens van beiden, om dan samen te kijken wat het begeleidingsdoel is en wat de korste en meest duurzame weg is om dat doel te bereiken.
Aarzel niet om contact op te nemen, ook als je niet weet of relatiebegeleiding voor jouw situatie aangewezen is: info@centrumgea.be tel: 0498-736759