Loopbaanbegeleiding met loopbaancheques in samenwerking met VDAB

De begeleiding bij Centrum GEA heeft me geholpen om alles wat ik nodig heb te vinden in mezelf. Ik ben tevreden, weet waar ik naartoe wil in mijn leven, en voel dat ik daar de kracht voor heb.
— Jens De Ketelaere, ploegleider bij Volvo; musicus.

Wat is specifiek aan de loopbaan coaching bij Centrum Gea?

Centrum Gea is gemandateerd om, met steun van de Vlaamse Overheid, loopbaanbegeleiding te doen. Iedere werknemer en elke zelfstandige die 7 jaar werkervaring heeft, heeft recht op 1 x 4 uur en 1 x 3 uur loopbaanbegeleiding en dit om de 6 jaar.

Joost Vanhove, die de loopbaanbegeleidingen in Centrum GEA coördineert, zegt hetvolgende over loopbaanbegeleiding:
Vanuit mijn 33 jaar coaching ervaring toon ik je de kortste weg naar een job waarin je gelukkig bent en waarin je maximale zingeving ervaart. Je krijgt tips om je zelfvertrouwen te versterken, om assertiever te worden, om duidelijk je grenzen te (doen) respecteren en om je emotionele en intuïtieve intelligentie te vergroten. Ik maak daarbij o.a. gebruik van de verschillende holistische methodes die ik de voorbije 20 jaar ontwikkeld heb, waaronder Zelf-Integratie en het PAVA-bewustzijnsmodel.

In de loop van de voorbije 35 jaar hebben Centrum Gea's coaches heel wat ervaring en expertise in loopbaanbegeleiding opgebouwd in de volgende subdomeinen:

Integreren van niet-verwerkte situaties uit het verleden op carrièregebied

Centrum Gea heeft heel wat know how in het helpen verwerken van verlieservaringen en probleemsituaties uit het verleden, die je beletten om je goed te voelen op je werk of om een passende job te vinden.

Het proces van Zelf-Integratie, dat de voorbije 20 jaar ontwikkeld werd in Centrum Gea, is daarbij een onmisbare hulp. Het zorgt ervoor dat je helemaal in het reine komt met jezelf, met je verleden en met je omgeving.

Aan zelfreflectie doen met behulp van het PAVA-bewustzijnsmodel

Dit holistisch coaching model is ontwikkeld in Centrum Gea. Op basis van heel diverse methoden van coaching en leidinggeven zijn in dit model alle factoren in kaart gebracht die het meest iemands graad van efficiëntie, geluk en zingeving bepalen.

Het PAVA-bewustzijnsmodel is geen typologie die mensen vastzet in een hokje. Het is een eenvoudig aan te leren methode die bevrijdend werkt en waarmee je in je kracht komt.

PAVA's sterke punt: je krijgt duidelijk zicht op je tools tot succes en geluk, ook in je loopbaan.

Experten waarderen in deze nieuwe methode voor zelfreflectie vooral de combinatie van eenvoud, diepgang, effectiviteit en universele toepasbaarheid.

Je sterktes en kwaliteiten in kaart brengen

Tijdens de loopbaanbegeleiding word je gecoacht om duidelijk zicht te krijgen op je sterktes en kwaliteiten. Met die kennis heb je de beste kansen om een job te vinden of te creëren, die het best aansluit bij jezelf en waarin je maximale zingeving ervaart.

Eigenwaarde en zelfrespect verhogen

Via gerichte oefeningen leer je je zelfvertrouwen versterken en volledig geloven in je eigen kunnen. In de marge daarvan helpen we je ook om, indien nodig, na te gaan of er nog, meestal minder bewuste, gevoelens van schuld, spijt of schaamte overblijven, die je zelfwaardering in je job in de weg staan en die verstikkend werken op je creativiteit en levenslust. Via deel twee van het proces van Zelf-Integratie, dat ontwikkeld werd door Joost Vanhove, maak je komaf met dergelijke negatieve gevoelens.

Energetische begeleiding en versterking van je intuïtie

In Centrum Gea wordt ook gewerkt met wat zich onder de oppervlakte van de uiterlijke verschijningsvorm bevindt. Centrum Gea is een van de eerste Vlaamse centra die energetisch bewustzijn en Intuïtieve Ontwikkeling als zelfontplooiïngsmodel zijn gaan doceren.

We zetten de meest effectieve tools uit deze ontwikkelingsmethodiek in om je innerlijk weten en je intuïtie te versterken tijdens je loopbaan.

Je wordt je bewust van de energiekwaliteit van je werkplek en je collega's. Zo leer je te onderscheiden in welke mate iets of iemand daarin al dan niet compatibel is met jou en ondersteunend voor je innerlijke groei. Je leert ook om deze energielekkages op de werkvloer te neutraliseren.

We reiken oefeningen aan die je helpen om gecenterd te blijven en om je innerlijke kracht te versterken.

Helder en assertief communiceren

Wat in een gesprek het sterkst overkomt en bij de ander blijft hangen, zijn de signalen die je - meestal onbewust - uitstuurt via je lichaamshouding, gelaatsuitdrukking en intonatie. Je loopbaancoach maakt je bewust van je non-verbale signalen. Je leert ze herkennen en in rekening te brengen.

Als resultaat ga je jezelf consequenter uitdrukken: je bent in staat om specifiek en ondubbelzinnig, in woord en gedrag, over te brengen wat je precies wil zeggen, vanuit betrokkenheid met je gesprekspartner(s).

Niet alleen met woorden, maar ook met lichaamstaal leer je opkomen voor jezelf. Niet op een agressieve manier, maar met een assertieve houding van binnenuit.

Psychisch-emotionele grenzen bewaren

Heel wat bedrijven en organisaties hebben de neiging om de grenzen van hun werknemers steeds meer te verleggen door de werkdruk continu te verhogen en door het eisenpakket voortdurend uit te breiden.

Daarom is het essentieel voor je zelfzorg dat je je grenzen goed kent en duidelijk aangeeft, en dat je jezelf respecteert en doet respecteren door anderen.

Voor alle beroepen waar communicatie, het zorgen voor anderen of het aansturen van een ploeg centraal staat, zijn deze vaardigheden essentieel.

Hoe kan je loopbaancheques bekomen ?

Je kan 1 loopbaancheque -dit houdt voor de eerste cheque 4 uur begeleiding in- per keer bestellen.
Wanneer deze begeleiding is afgerond, kan je een tweede loopbaancheque bestellen, van 3 uur begeleiding.

Het loopbaantraject bestaat uit 3 sessies van 1,5 uur. In de eerste sessie is een half uur gratis kennismaking inbegrepen.

Per loopbaancheque betaal je 40 euro, dus voor 4 uur begeleiding voor de eerste cheque en 3 uur voor de tweede cheque (en een gratis half uur).

Je kan je bestelling plaatsen online : www.vdab.be – Mijn loopbaan
of via het gratis nummer 0800/30700, elke werkdag van 8u tot 19u.

Heb je nog andere vragen omtrent loopbaanbegeleiding ?

Dan kan je meer informatie vinden op deze site : www.vdab.be/loopbaanbegeleiding/

Heb je interesse ? Wil je graag een afspraak ?

info@centrumgea.be of telefonisch op het nr. 0498-736759

Live of online

Loopbaanbegeleiding kan je online volgen of live in Centrum GEA, Rekegemstraat 32 bus 0301 in
9630 Munkzwalm
tel: +32 498-736759
email: joost.vanhove@centrumgea.be