Wat is MRT?

Werking en effect van Magneetveld Resonantie Therapie

Energietekorten en immuniteitsverstoringen

Naast zuurstof, water, niet bewerkt voedsel, slaap, licht en beweging speelt de dagelijkse oplading van het lichaam door het aardmagnetisme een cruciale rol voor de algemene gezondheid. Het verminderde aardmagnetisme van de laatste decennia, gecombineerd met stress, verkeerde eet- ,rust- en slaapgewoontes, te weinig beweging en schadelijke aardstralen zorgen voor een extra belasting van het fysieke lichaam. Dit leidt bij veel mensen tot energietekorten en immuniteitsverstoringen in de cellen en organen. Ook de toegenomen elektro-stress door zwerfstroom en hoogfrequente straling (o.a. door GSM- en radarstraling) hebben de natuurlijke capaciteit van het menselijk organisme om zichzelf op te laden met het aardmagnetisme nog meer verstoord.

Levensnoodzakelijke oplading van de lichaamscellen

Alle biologische processen in het menselijk lichaam worden gestuurd door een uitgekiend netwerk van subtiele elektrische stromen en elektromagnetische velden.
De pulserende magneetvelden die vanuit de aarde komen leveren aan de lichaamscellen, de kleinste bouwstenen van het lichaam, de energie die levensnoodzakelijk is voor een optimale werking. Deze magnetische oplading van de cellen kan je vergelijken met het opladen van een batterij.

Maar ons hedendaags levenspatroon en de verstoring van het aardmagnetisme maken dat de lichaamscellen dat levensnoodzakelijke aardmagnetisme niet meer optimaal kunnen absorberen. Hierdoor is bij velen, vooral bij gevoelige mensen, het natuurlijk evenwicht in het lichaam aanzienlijk verstoord. Het gevolg is dat velen te kampen hebben energietekort en verzwakte immuniteit. Dit leidt op zijn beurt weer tot minder goed functioneren van de lichaamsfuncties en uiteindelijk tot ziekte.

Herstel van verzwakte lichaamsfucnties

Om verstoorde lichaamsfuncties te herstellen werd in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw Magneetveld Resonantie Therapie (afgekort MRT) ontwikkeld in samenwerking met universiteiten in Duitsland, Italië en Zwitserland. Door opwekking van een precies gedoseerd magnetisch veld, regeneren de verstoorde cellen en organen zich.

Het pulserend magnetisch veld dat opgewekt wordt door de O-Well magneetveld resonantie-systemen, werkt zeer zorgvuldig en precies doordat de intensiteit nooit sterker is dan die op een plek op aarde met een natuurlijk, krachtig aardmagnetisme.

Via het pulserend magnetisch veld, dat opgewekt wordt door de MRT-mat, waar je dagelijks 2 x 8 minuten gaat op liggen, wordt het tekort aan aardmagnetisme in al je cellen aangevuld. Dit zorgt ervoor dat de lichaamscellen en organen de energie krijgen die levensnoodzakelijk is voor een optimale gezondheid.

Resultaat van MRT

Bij regelmatig gebruik zorgen de pulserende magneetvelden van de O-WELL resonantietherapiesystemen voor een hoger energiepotentieel van uw cellen. Ze versterken verzwakte lichaamsfuncties en zorgen daardoor voor een betere doorbloeding en een verhoogde zuurstofopname, betere opbouw en behoud van het beendergestel, een versnelde celvernieuwing en een vlottere afvoer van afvalstoffen.
Het resultaat hiervan is: ontspanning, stress-vermindering, groter gevoel van vitaliteit, verbeterde slaap en herstel van het immuunsysteem en de hormoonhuishouding.

Aan de hand van vele honderden dubbelblindstudies is de effectiviteit van MRT uitvoerig aangetoond. Deze methode wordt dan ook de door gebruikers aanzien als een heel effectieve ondersteuning ter bevordering van de totale gezondheid. In GEA staat een ervaren arts ter beschikking, die jou gepersonaliseerde uitleg kan geven over het gebruik van MRT.

The proof of the pudding…

We hebben altijd testmatten klaarstaan.
Je kan gedurende meerdere weken een MRT mat op proef gebruiken, zodat je zelf kan ondervinden wat MRT precies voor jou doet.