Inhoud van de PAVA Geluksmeter basistraining

Wat leer jij tijdens deze opleiding?

In deze training leer je de 4 PAVA Basis-geluksattitudes beheersen:

 1. Zuivere Waarneming (Perceptie) ontwikkelen en versterken: Je leert al je oordelen en
  interpretaties loskoppelen van wat je effectief ziet en hoort.
 2. Volledige acceptatie van wat er is in de buitenwereld (sitatuatis, personen, eigenschappen van
  jezelf en van anderen,... (dit betekent niet ermee akkoord gaan of je erbij neerleggen!).
  Volledige acceptatie van al je gewaarwordingen, gevoelens en emoties. Door oefeningen word
  je je eerst bewust van je emoties, ook van de oude, verdrongen emoties. Nadien leer je hoe je
  de emotionele lading uit oude en recente emoties laat oplossen.
 3. Bewust worden (en blijven) van je doelstellingen, visie en missie.
  Je aandacht blijven richten op wat je wil (in plaats van afglijden in het gebruikelijke
  probleem-gericht denken).
 4. Op het gepaste moment overgaan tot de juiste actie met het beoogde effect.

Ook de volgende vaardigheden leer je onder de knie kijrgen:

 • De 4 PAVA-geluksparameters uit elkaar houden.
 • De sterktes en uitdagingen van je innerlijke ontwikkeling in kaart brengen met behulp van het PAVA-
  bewustzijnsmodel.
 • Inschatten waar je staat in je ontwikkeling.
 • Positieve referentie-ervaringen herkennen en oproepen voor elk van de 4 PAVA- basishoudingen
 • Elk van de 4 PAVA-levenshoudingen versterken en ze tegelijkertijd actief houden.
 • Zuiver waarnemen zonder interpreteren
 • Beheersen van de 5 waarnemingsposities: waarnemen, denken én voelen vanuit jezelf, vanuit de
  ander, vanuit de denkbeeldige, neutrale observator, vanuit het systeem (gezin, familie, bedrijf...) en
  vanuit het perspectief van het universeel al-bewustzijn.
 • Doorhebben wanneer je je innerlijk verzet tegen iets of iemand en wanneer je iets of iemand volledig
  geaccepteerd hebt.
 • Jouw specifieke signalen van weerstand (innerlijk verzet) en die van acceptatie herkennen.
 • Herkennen, toelaten en loslaten van verzet.
 • De techniek van volledige acceptatie beheersen.
 • Bij jezelf alle soorten emoties herkennen en volledig accepteren.
 • Jouw gehechtheden en aversies herkennen en loslaten.
 • Doorhebben wanneer je in een bepaalde situatie begint probleem-gericht te denken en te voelen en
  deze richting omkeren richting oplossingsgericht denken en voelen.
 • Bewustwording van je innerlijke dialoog en van je innerlijke beelden. Bewust kunnen kiezen voor
  ondersteunende self-talk en opbouwende innerlijke beelden.
 • Piekercirkels herkennen, doorbreken en vervangen door positieve intenties.
 • Duidelijke waarden, doelstellingen formuleren en realiseren. Je Visie en Missie verhelderen.
 • Bewust je aandacht richten op je wensen en doelen en terzelfdertijd de vereenzelviging met je
  doelen leren loslaten.
 • Bewust stite en zelfreflectie inbouwen, vooraleer over te gaan op actie.
 • De juiste timing afwachten om over te gaan tot actie met maximaal effect.
 • Daadkracht en timing: de juiste actie, soms tegen alle regels in.
 • Leren de juiste keuzes maken wanneer je staat voor een kruispunt van verschillende wegen.

Tijdens deze basistraining besteden we ook aandacht aan de spirituele aspecten van het PAVA-bewustzijnsmodel:

Je leert de vier koninklijke wegen naar zelfrealisatie bewandelen: Herkennen en oproepen van eenheidservaringen en de kracht die erin zit toegankelijk maken voor jezelf, zowel op het vlak van Perceptie, Acceptatie, Visie als van Actie.

Je leert jezelf en de anderen zien vanuit eenheidsbewustzijn.

Je leert steeds sneller de kenmerken van eenheidsbewustzijn (ten opzichte van die van afscheidings-bewustzijn) herkennen.

De oorzaken van angst, schuld, spijt of schaamte transformeer je via de benadering van non- dualiteit.

Als basishouding leer je jezelf en anderen vergeven vanuit het transpersoonlijk standpunt.

Met behulp van het PAVA-model detecteer en transformeer je bij jezelf de 4 grote spirituele verwarringen.

Je leert hoe je meer voeling krijgt met signalen van je intuïtie en hoe je meer durft vertrouwen op je intuïtie.